Cardinal 200 Series Indicator Options

Cardinal 2XX-USBA_Option-Card

Cardinal 2XXRS232_SerialPort

 

RS232 Card (Addtional)                      USBA Option Card


 

Cardinal 2XXAB_AllenBradleyOptionCard

Cardinal 2XXSFP_SerialPlasticFiber 

 

Fiber Optics Card                  Allen Bradley Option Card

 

 

Cardinal 2XXModBusTCP

Cardinal 2XXDAC_AnalogOutput

 

Analog Output Card             Mod Bus TCP / TCP-IP Card

 

 

Other Options


  • Anybus-S Ethernet/IP
  • Ethernet Interface
  • 205/210 Panel Mount Kit
  • Wireless Reciever 
  • Serial to Ethernet